Lingsoft® 

Lingsoft Proofreader Server brändikielen hallintaan

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Kuinka vahvistaa brändiä laadukkaalla kieliasulla jokapäiväisessä viestinnässä? Kuinka edistää brändikieltä kun tyyliopas ja termilista keräävät pölyä pöydän­kulmalla? Miten varoittaa henkilöstöä käyttämästä tiettyjä brändille ongelmallisia käsitteitä ja ilmaisuja? Miten saada henkilöstö osallistumaan brändikielen kehittämiseen vaivattomasti ja tuloksellisesti? Ja miten jalkauttaa brändikieli jokapäiväiseen tekstintuottamiseen?
Olennainen osa brändin laatuvaikutelmaa

Väärin kirjoitettu sana nakertaa imagoa yhtä lailla kuin huonosti valittu kuva. Kieli­virhe vaarantaa harvoin viestin ymmärtämistä, mutta lukija yhdistää virheen brändin mielikuvaan. Sama pätee sinänsä oikein kirjoitettuun, mutta brändin kannalta haitalliseen ilmaisuun. Tarve hallita brändikieltä on siis todellinen.

Lingsoftilla on ratkaisu juuri tähän tilanteeseen. Se perustuu oivallukseen, että kielentarkistin on luonteva ja tehokas väline brändikielen jalkauttamiseen. Tyylioppaat ja termilistat unohtuvat hyllyille ja verkkolevyille, mutta tarkistin jaksaa muistaa ja muistuttaa erivärisin alleviivauksin.

Miljoonat pohjoismaalaiset käyttävät Lingsoftin korkealaatuisia tarkistin­työkaluja päivittäin mm. Microsoft Officessa. Varsin usein niitä kuitenkin käytetään sattumanvaraisesti ja käyttäjäsanastoja koordinoimatta. Sitä paitsi runsaasti tärkeää tekstisisältöä tuotetaan sovelluksissa, joissa ei ole lainkaan kielentarkistimia.

Proofreader Server brändikielen solmukohtana

Selainkäyttöliittymät yleistyvät kovaa vauhtia mm. pankkien, vakuutus­yhtiöiden, terveydenhuollon ja julkisen sektorin asianhallinta- ja toiminnan­ohjaussovelluksissa. Näissä sovelluksissa brändikielen tarkistukselle on usein jopa suurempi tarve kuin yleiskäyttöisissä toimisto-ohjelmissa. Lingsoft kehitti Proofreader Serverin vastaamaan nimenomaan tähän kysyntään. Se tuottaa korkealaatuisen kielentarkistuksen selainsovelluksiin.

Pian kävi ilmi, että Proofreader Server toimii myös erinomaisena brändikielen solmukohtana mahdollistaen helpon, suoraviivaisen ja saumattoman brändikielen työnkulun. Se tarjoaa välineet jaetun brändisanaston ja yhteisten brändi­sääntöjen hallintaan ja se vie sanastot ja säännöt nerokkaan yksinkertaisella tavalla loppukäyttäjäsovellusten saataville.Proofreader Serverin selainkäyttöliittymällä kielimanageri voi:

 • hyväksyä tai hylätä käyttäjien tekemiä sanastoehdotuksia sekä muutenkin muokata ja päivittää brändisanastoa
 • luoda brändisääntöjä, joilla kirjoittajaa varoitetaan esimerkiksi brändin kannalta haitallisesta ilmaisusta
 • ehdottaa Lingsoftille esimerkiksi hiljattain yleistyneen sanan lisäämistä kyseisen kielen kielimalliin
 • ehdottaa Lingsoftille sanan, jota tarkistimen ei enää pitäisi tunnistaa oikeinkirjoitetuksi, poistamista
 • siivota turhat päällekkäisyydet brändisanastosta sen jälkeen kun Lingsoftin tarkistimen uusi versio on otettu käyttöön.

Lingsoftin ratkaisu tuo olennaisia hyötyjä

Lingsoftin brändikieliratkaisu tuottaa saumattoman kielenhallinnan työnkulun, joka tukee organisaation brändikielen oppimisprosessia pitkävaikutteisesti. Siten hyödyt kasvavat käytön myötä. Ratkaisun käyttöönotto tuo myös suoria ja välittömästi vaikuttavia hyötyjä:

 1. Lingsoftin tarkistimet kaikille ja kaikkialle: Tärkein välitön hyöty on Lingsoftin kultastandarditasoisten kielentarkistimien hallittu käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan kaikissa organisaation kirjoitusprosesseissa. Lingsoftin yleiskielen tarkistimet perustuvat kunkin kielen piirteet kuvaaviin morfologisiin kaksitasomalleihin ja kattavat keskeisen sanaston taivutusmuotoineen, johdoksineen ja yhdys­sanoineen, mukaan lukien lyhenteet, kirjainsanat, erisnimet ja numeraalit. Kielen rakenteelliseen mallinnukseen ja malleista tehtyihin ääreistila-automaatteihin perustuva Lingsoftin teknologia on ylivoimainen yksinkertaisiin sanastopohjaisiin tarkistimiin verrattuna.

 2. Ainutlaatuiset kieliopintarkistimet – brändikielen hallinnan avain: Lingsoftilla on Proofreader-liitännäisohjelmat tärkeimpiin sovelluksiin, joilla tekstiä päivittäin tuotetaan. Ne tarjoavat käyttöliittymän ja sovelluslogiikan paitsi oikoluvulle ja tavutukselle myös Lingsoftin arvostetuille pohjois­maisten kielten kieliopintarkistimille. Näitä ovat muun muassa Microsoft Word ja Outlook, Adobe InDesign ja InCopy sekä Apple Mail. Liitännäis­ohjelmat osaavat käyttää jaettua brändisanastoa ja yhteisiä brändi­sääntöjä, mikä mahdollistaa brändikielen suoraviivaisen jalkauttamisen.

 3. Tarkista samalla kun kirjoitat: Vuorovaikutteinen käyttöliittymä tuo brändikielen tehokkaasti käyttäjän toimintaympäristöön. Käyttäjä saa välittömästi näkyvän vihjeen mahdollisesta väärinkirjoituksesta tai brändikielen rikkeestä, ja voi tuottaa brändiä johdonmukaisesti tukevaa tekstiä turvautumatta aikaa vievään ja kontekstista irrotettuun erä­ajo­tarkistukseen.

 4. Brändikielikäyttöliittymä myös selainsovelluksiin: Proofreader Server tuo Lingsoftin tarkistimet yhä yleisempiin ja usein asiakaskohtaisiin selainsovelluksiin, ja mahdollistaa "brändi­kieli­käyttö­liittymän" ehkä juuri niihin sovelluksiin, joissa sillä on suurin merkitys.

 5. Ehdota alleviivattuja sanoja brändisanastoon: Käyttäjä voi ehdottaa sanoja brändisanastoon tarkistimen korjaus­valikon Lisää sanastoon -toiminnolla aina kun epäilee punaisen alle­viivauksen olevan väärä hälytys. Äärimmäisen helppoa ja nopeaa.

 6. Hyväksytyt sanat heti jakeluun kaikille: Yksinkertaisen tehokas mekanismi, jolla brändisanastoon hyväksytyt sanat ja säännöt jaellaan koko henkilöstön päivittäisiin tekstinkäsittely-ympäristöihin.

 7. Hyväksytyt sanat räätälöinnin lähteeksi: Hyväksytyt sanat samoin kuin kirjoitussäännöt ovat hyvää raaka-ainetta Lingsoftin tarkistimen ytimessä olevan kielimallin jalostukseen. Usein esiintyvät sanat voidaan leksikalisoida kielimalliin, eli määritellä sana­luokka ja muita kieliopillisia määreitä sekä mm. taivutussäännöt ja yhdyssanakäyttäytyminen.


Kielimalli voidaan myös versioida kattamaan jonkin toimialan tai organisaation erityistä sanavarastoa ja tuottaa sen pohjalta räätälöity tarkistin. Leksikalisoinnilla ei ainoastaan poisteta oikoluvun vääriä hälytyksiä vaan samalla parannetaan kieliopin­tarkistimen kattavuutta ja tarkkuutta. Samaa jalostettua kielimallia voidaan hyödyntää myös muun muassa hakulavennukseen ja saman­kaltaisuushakuun.

Language Management luo jatkuvuutta: Language Management -palveluilla yritys tai yhteisö hakee itselleen parhaat brändikielen käytännöt esimerkiksi LM-klinikan avulla ja mahdollisesti ulkoistaa brändikielen hallinnan kustannustehokkaasti Lingsoftille tai jollekin muulle kielenhuollon asiantuntijalle. Kielenhuolto voi toki jäädä organisaation sisäiseksi rooliksi osana brändin ja viestinnän hallintaa. Proofreader Serverin selainkäyttöliittymä mahdollistaa kaikki vaihtoehdot.

Seuraavassa on kolme jokapäiväiseen brändikielen työnkulkuun kuuluvaa käyttötapausta. Niiden kautta luodaan perusta brändiviestinnän yhtenäistämiselle ja laatutietoisuuden levittämiselle koko organisaatioon.

Sanastoehdotus hyväksytään

Kuka tahansa käyttäjä voi ehdottaa tarkistimen alleviivaamaa sanaa brändisanastoon tarkistimen korjausvalikon Lisää sanastoon -toiminnolla. Ensimmäinen esimerkki kuvaa brändisanastotyönkulkua silloin, kun käyttäjä lisää tarkistimen alleviivaaman sanan käyttäjäsanastoonsa:

Kuvasarja

 1. Kirjoitat asiakkaalle kirjettä ja havaitset, että tarkistin alleviivaa sanan "appletin". Se on mielestäsi oikein kirjoitettu, joten valitset tarkistimen korjausvalikosta Lisää "appletin" käyttäjäsanastoon. Tekstinkäsittelyohjelmaasi asennettu Lingsoft Proofreader -liitännäis­ohjelma tallentaa appletin-sanan jaettuun brändisanastoon Proofreader Serverin saataville verkkoon.

 2. Kielimanagerina avaat Proofreader Serverin sanastosovelluksen, jolloin sovellus hakee käyttäjäsanastosta kaikki uudet sanaehdotukset. Päätät hyväksyä appletin-sanan brändisanastoon. Lisäät myös muita taivutusmuotoja sekä appletti-perusmuodon. Lopuksi päivität hyväksytyt sanat brändisanastoon.

 3. Lopputuloksena tarkistin ei enää alleviivaa appletin-sanaa eikä muita sanastoon vietyjä sanamuotoja eivät, koska se sisällyttää jaetun brändi­sanaston tarkistukseen. Sen sijaan mm. appletissa-sanamuoto edelleen alleviivataan, koska kielimanageri ei sitä erikseen vienyt brändisanastoon.

Sanastoehdotuksesta brändisäännöksi

Muutetaan esimerkkiä hiukan nähdäksemme mitä tapahtuu kun käyttäjä ehdottaa kirjoitusasua, joka ei olekaan toivottava:

Kuvasarja


 1. Kirjoitat myyntikirjeeseesi tällä kertaa sanan "apletin" ja oletat sen olevan oikein, eli valitset jälleen korjausvalikosta Lisää "apletin" käyttäjä­sanastoon päästäksesi eroon punaisesta alleviivauksesta. Lingsoft-liitännäisohjelma tallentaa sanan brändisanastoon ehdotuksena.

 2. Kielimanagerina avaat Proofreader Serverin sanastosovelluksen, jolloin sovellus hakee käyttäjäsanastosta kaikki uudet sanaehdotukset. Päätät hylätä apletin-sanan ja muistat samalla hiljattain suositellun, että vierasperäisen appletin sijasta käytettäsiin sovelmaa. Teet brändisäännön, joka havaitsee sekä aplet- että applet-alkuiset sanat. Lisäät selityksen: "On suositeltavaa käyttää appletin sijasta sovelmaa". Korjausehdotusta et tähän sääntöön tee, koska appletti ja sovelma taipuvat eri tavalla, jolloin korjausehdotus tuottaisi vääriä taivutuksia. Lopuksi tallennat kirjoitussäännön yhteiseen brändisääntötiedostoon verkkoon.

 3. Kun kuka tahansa organisaatiossasi kirjoittaa applet- tai aplet-alkuisen sanan, niin tarkistin alleviivaa sen (Wordissa ja Outlookissa vihreällä, eli samalla värillä kuin kielioppivirheet, muissa ohjelmissa haluttaessa eri värillä, kuten sinisellä). Korjausvalikko näyttää korjausehdotuksen ja/tai selityksen. Tämä on tehokas tapa pitää käyttäjät tietoisina tietyistä brändikielen kannalta ongelmallisista sanoista ja ilmaisuista.

Ehdotetaan leksikalisoitavaksi

Kieli peilaa muuttuvaa maailmaa. Siksi Lingsoft hienosäätää kutakin kieli­malliaan ja sitä kautta tarkistinydintään leksikalisoimalla yleisiä tai yleistyneitä puuttuvia sanoja ja poistamalla sanoja joiden ei enää pitäisi tunnistua oikein­kirjoitetuiksi. Yleistyneiden sanojen leksikalisointi kielimalliin saattaa myös parantaa kieli­oppisääntöjen toimivuutta kun sanaluokka- ja muut kieliopilliset määreet tunnistetaan.

Tarkistinytimen jalostaminen on Lingsoftin asiantuntijatyötä, sillä johdon­mukaisten ja sivuvaikutuksista vapaiden muutosten tekeminen kielimalliin vaatii erityistä tietokonelingvististä ammattitaitoa ja menetelmä­osaamista, oli sitten kysessä sanavaraston lisääminen tai muu mallin käyttäytymiseen vaikuttava muutos.

Kielentarkistin ei välttämättä tule paremmaksi lisäämällä joukkomäärin sanoja. Tunnettu sivuvaikutus on naamiointi eli se, että harvinaisen sanan jokin sana­muoto on täsmälleen sama merkkijono kuin jonkin yleisen sanan väärin­kirjoitus. Siksi haluamme olla tarkkoja kielimallin päivittämisessä.

Kuvasarja

 1. Kielimanagerina olet sitä mieltä, että yleistynyt sovelma-sana tulisi leksikalisoida. Se esiintyy sadoissa jollei tuhansissa sanamuodoissa joiden kirjaaminen brändisanastoon olisi todella vaivalloista ja vikaherkkää. Valitset sovelma-sanan hyväksyttyjen sanojen listalta ja valitset Lähetä Lingsoftille. Lisäät saatteeseen tarvittavat tiedot ja vahvistat lähetyksen.

 2. Lingsoft käsittelee saapuneet ehdotukset koordinoidusti – käyttäen itsekin ehdotusten hallintaan Proofreader Serveriä – ja julkaisee määritellyin väliajoin uusia versioita ydinkomponenteistaan, normaalisti vuosipäivityksinä. Tässä tapauksessa sovelma-sana päätetään leksikalisoida, vaikka sen voisi arvella naamioivan esim. soveltaa-verbin imperatiivia "sovella".

  Lingsoft sisällyttää uudet ydinkomponentit uusiin liitännäis­ohjelma­versioihin päivitettäviksi lisenssi- ja palvelusopimusehtojen mukaisesti. Siten brändikielen työnkulut pysyvät yhtenäisinä kaikissa niissä sovelluksissa missä Lingsoftin tarkistimet ovat käytössä.

 3. Kielimanagerina voit lopuksi käyttää Siivoa-toimintoa ja poistaa brändisanastosta ne sanat ja sanamuodot jotka ydintarkistimen uusi versio tunnistaa. Tämä helpottaa brändisanaston ylläpitoa.

Proofreader Server lisää johdonmukaisuutta

Käyttötapaukset yllä osoittavat, että olemme onnistuneet luomaan mukaansa­tempaavan kielentarkistustyönkulun joka tuo brändikielen päivittäisiin tekstin­tuottamisen käytäntöihin ja käyttöliittymiin ilman että loppukäyttäjien tarvitsee opetella uusia temppuja tai sovelluksia.

Myös kielimanagerilla on syytä iloon. Lingsoftin erinomaisia tarkistimia käytetään järjestelmällisesti ja kattavasti brändisanastolla ja -säännöillä täydennettyinä. Koeteltu arkkitehtuuri pitää huolen siitä, että kielimanageri voi keskittyä olennaiseen, eli sanaston ja sääntöjen ylläpitoon sekä leksikalisointi­ehdotusten lähettämiseen ja uusien tarkistinversioiden käyttöönottoon. Loppujen lopuksi, mitä paremmiksi Lingsoft onnistuu jalostamaan kielimallinsa ja sitä kautta tarkistimensa, sitä vähemmän vaivaa kielimanagerilla on brändi­sanaston ylläpitämisessä.


Miten ostaa

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.