Lingsoft® Speech Recognizer

Lingsoft Speech Recognizer on ohjelmisto yrityksille jotka haluavat lisätä puheohjauksen omiin tuotteisiinsa. Speech Recognizer on saatavilla Windows-käyttöjärjestelmiin C-kielisenä ohjelmointikirjastona. Kysy myös MRCP-serveriä ja Linux-versiota.

Lingsoft Speech Recognizer on foneemipohjainen puheentunnistusohjelma, joka on pääasiassa tarkoitettu erilaisten puhelinsovellusten puheohjaukseen ja PC-sovelluksiin.

Puheentunnistusmoottori on kieliriippumaton, ja eri kielten tunnistus tapahtuu kielikohtaisilla malleilla. Tällä hetkellä on saatavilla suomi ja suomenruotsi. Kysy muita kieliä.

OminaisuudetLingsoftin puheentunnistimen rakenne


Lingsoft Speech Recognizer tunnistaa muistissa olevaa audiodataa (8 or 16 kHz, 16 bit linear PCM) jonka isäntäsovellus on tallentanut esim. äänikortilta tai puhelinkortilta. Tunnistin palauttaa tuloksen merkkijonona ja varmuusarvona.

Tunnistinohjelmisto sisältää myös työkalut tunnistinsanastojen rakentamiseen. Automaattisella työkalulla voidaan generoida sanastoja ulkoisista tietolähteistä, kuten tietokannoista, web-sivuilta, puhelinluetteloista yms. Visuaalisella työkalulla voidaan tehdä hienosäätöä tai rakentaa monimutkaisempia sanastoja.

Laitevaatimukset

Minimivaatimukset ovat 20-50 Mt keskusmuistia tunnistusprosessia kohden ja 400 MHz prosessoritehoa 50:n sanan sanastolle ja 1,5 GHz tuhannelle sanalle. Tuhannen sanan sanastolla tyypillinen 3GHz:n prosessori suorittaa siis kaksi yhtäaikaista tunnistusta. Tämä kattaa puhelinjärjestelmässä n. 15 linjaa.

Lisätiedot

Saat lisätietoja lähettämällä sähköpostia.