Puheteknologian käyttökohteita

Terveydenhuolto

Pankkitoiminta
Puhelinpalvelukeskukset
Henkilöstöhallinto
Asiakaspalvelu
Kulutustavarat
Vähittäiskaupat
Koulutus
Poliittiset kampanjat
Paikallishallinto
Viihde
Turvallisuus ja hätätiedotus
Matkailu ja majoitus
Autoilu
Järjestystoimi ja pysäköinti
Lento-, rautatie- ja linja-autoliikenne sekä muu kuljetus
Puhelinyhtiöt (perinteiset, matkapuhelinoperaattorit)