Hakulavennuksella lisäarvoa SharePoint-asiakkaillesi

Sanojen taivutusmuodot ja yhdyssananmuodostus ovat suuria haasteita hakuteknologialle. Esimerkiksi suomessa sanoilla saattaa olla tuhansia taivutusmuotoja, ja lisäksi niistä voi muodostaa lähes lukemattoman määrän yhdyssanoja. Vain joka seitsemäs sana on perusmuodossaan juoksevassa suomenkielisessä tekstissä.

Koska kaikki yleisimmissä tietojärjestelmissä käytetyt hakuteknologiat on suunniteltu englannin kielelle, ne eivät yleensä löydä hakusanojen taivutettuja muotoja. Merkittävä määrä tietoa jää löytymättä – päivittäin. Tämä on erityisen haitallista yrityksille ja organisaatioille, joilla on paljon dokumentaatiota morfologisesti rikkailla kielillä, kuten suomen. Vaikeasti löydettävä tai löytymättä jäävä tieto aiheuttaa turhia työtunteja ja turhia kustannuksia.

Lingsoft Search Expander tuo SharePoint-asiakkaallesi lisäarvoa

Lingsoft Search Expander -hakulavennin löytää SharePoint-järjestelmistä jopa neljä kertaa enemmän tietoa verrattuna SharePointin omaan hakuun. Lingsoft Search Expanderin teho perustuu taivutettujen sanojen ja yhdyssanojen perusmuodon palauttamiseen. Sen avulla Sharepoint-haku ”ymmärtää” sekä tekstissä esiintyvien sanojen että itse hakusanojen taivutetut muodot.

Hakutulokset esitetään käyttäjälle tutulla tavalla SharePointin vakioesitystapaa käyttäen. Lingsoft Search Expanderin avulla SharePoint-järjestelmissä tallennettuna oleva tieto on tehokkaammin organisaatioiden hyödynnettävissä. Siten SharePoint-hakulavennin tuo asiakkaallesi lisäarvoa vaivattomasti ja käyttäjiä häiritsemättä.

Vaivaton ja läpinäkyvä

Lingsoft Search Expanderin tärkeimmät ominaisuudet:

Mistä Lingsoft Search Expander muodostuu?

Lingsoft Search Expander -hakulavennin koostuu moduuleista ja kirjastoista, joita valitsemalla valitaan tuetut toiminnot ja kielet. Lingsoftin LSINDEX-kirjastoa laajennetaan kielikohtaisesti valittavilla Lingsoftin kaksitasomorfologia-analysaattoreilla, kuten suomen FINTWOL ja ruotsin SWETWOL.

Lisämoduulin avulla hakutuloksista voidaan karsia pois kieliopillisesti epäjohdonmukaisia tulkintoja, kuten ”lakkaa itkemästä” (verbi ”lakata”) ja ”osta lakkaa” (substantiivi ”lakka”). Moduulissa hyödynnetään Lingsoftin rajoitekielioppijäsentimiä kuten suomen FINCG ja ruotsin SWECG.

Lingsoft Search Expander tukee SharePoint-hakua ja laventaa SharePointin hakuindeksiä valittujen moduulien mukaisesti. Koska hakutulokset esitetään normaalisti SharePointin hakutuloksissa, ei Lingsoft Search Expanderin käyttöönotto vaadi tältä osin käyttöliittymien muokkaamista.

Lingsoft Search Expander for SharePoint on tuotettu yhteistyössä Neoxen Systemsin kanssa, ja siinä on hyödynnetty Neoxen QX Framework- ja Neoxen Software Factory -sovelluskehitysteknologioita.

Asennus

Lingsoft Search Expander asennetaan helppokäyttöisellä asennusohjelmalla. Asennuksen yhteydessä käyttäjä voi valita, lavennetaanko tämänhetkisten SharePoint-järjestelmien indeksit heti vai myöhemmin, esimerkiksi yöllä.

Lingsoft Search Expanderia asennettaessa ja käyttöönotettaessa senhetkiset tiedostotietokannat indeksoidaan uudestaan. Tässä yhteydessä Lingsoft Search Expander laventaa indeksiä hankittujen moduulien mukaisesti.