Lingsoft apuna kymmenien miljoonien kirjoittajien arjessa

quality-tools.jpg

Digitaalinen jalanjälkemme koostuu pitkälti kirjoittamastamme tekstistä. Ei siis ole yhdentekevää, millaista tekstiä tuotamme. Perinteinen asiakaspalvelu väistyy sähköisten palveluiden tieltä, ja tekstien laadulla on entistä suurempi merkitys – olipa kyseessä sähköposti tai potilaskertomus.

Tehokas, laadukas ja johdonmukainen viestintä rakentaa sekä organisaation brändimielikuvaa että kirjoittajan henkilöbrändiä. Hyvin kirjoitettu teksti myös varmistaa, että viesti ymmärretään oikein. Mitä julkisemmasta tekstistä on kyse, sitä tärkeämpi rooli ymmärrettävällä viestinnällä on palvelun saavutettavuuden ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Monesta sisällöntuotannon järjestelmästä puuttuvat kuitenkin työkalut tekstin laadun tarkistamiseen.

Ratkaisu asiakkaan tarpeen mukaan

Yli 80 % Ruotsin sanomalehdistä tarkistaa tekstinsä Lingsoftin teknologialla, kuten luultavasti sinäkin: Lingsoft on toimittanut 21 kielen oikoluvun Microsoft Office -tuoteperheeseen, niin suomeen kuin swahiliinkin. Kymmenille miljoonille käyttäjille tutut punaiset ja siniset alleviivaukset eivät juuri esittelyjä kaipaa. Vastaavia laatutarkistimia olemme räätälöineet esimerkiksi EU:n organisaatiokielelle, Suomi.fi:hin ja potilasdokumentaation tuottamisen tueksi – vastaamaan juuri kyseisen tekstityypin haasteisiin.

Suomen kielessä oikoluvun toimivuuden kannalta keskeistä on, että kone ymmärtää rikasta taivutustamme. Tämän monimuotoisuuden hallinta on Lingsoftin ydinosaamista. Lue lisää laatutarkistimiemme taustalla toimivasta kielen rakenneanalyysistä.

Kirjoittajan työskentelyn sujuvuuden ja tuottavuuden kannalta laadukkaat laatutyökalut ovat keskeisiä.

"Suomalaiselle yksi tärkeä seikka tekstinkäsittelyohjelmaa valittaessa on se, löytyykö ohjelmasta tukea suomenkieliselle oikoluvulle ja tavutukselle. Tällä on suuri merkitys tekstin laadun kannalta, vaikka pelkän automaattisen oikoluvun varaan ei oikeinkirjoitusta voikaan jättää. Tässä Word on selvästi paras testatuista tekstureista."

(Mikrobitti 1/2018: Parempi tekstinkäsittelyohjelma kuin Word?)

Työkalut luontevaksi osaksi kirjoittamista

Jotta kirjoittajan laatutyökaluista todella olisi hyötyä, niiden tulee olla käytettävissä siellä, missä tekstiä tuotetaan. Lingsoftin laatutarkistimet voidaan integroida avointen rajapintojen avulla mihin tahansa ympäristöön osaksi liiketoimintaprosesseja ja saumatonta käyttökokemusta.

Esimerkiksi terveydenhuollolle räätälöimäämme laatutarkistinta hyödynnetään osana omaa sanelunpurkupalveluamme, ja kirjoitusalustaan integroidun laatutarkistimen avulla puretaan tekstiksi lähes 40 000 sanelua kuukausittain. Pilvipalveluun tallentuu samalla arvokasta dataa esimerkiksi kirjoitusnopeudesta. Pilotit asiakkaidemme omien tekstinkäsittelijöiden kanssa ovat osoittaneet, että pelkkä kielentarkistimen käyttö voi nopeuttaa terveydenhuollon tekstinkäsittelyä yli 30 %. Esimerkiksi Apotti-tietojärjestelmää käyttävissä organisaatioissa tämä tarkoittaisi arviolta 15 miljoonan euron vuosittaista säästöä.

Kirjoittamisen tehostamiseen ja tekstien laadun parantamiseen on myös lukuisia muita ratkaisuja, kuten automaattinen puheentunnistus, joita yhdistelemällä voidaan koota juuri oikeanlainen kokonaisuus vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.