Lingsoft® 

Lingsoft mukana IKITIK-konsortion palkitussa vuoden ICT-teossa

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Helsinki 14.4.2010 – Turun kauppakamarin ICT-valiokunta ja Uuden Teknologian Säätiö ovat myöntäneet vuoden ICT-teko -palkinnon Informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja -kommunikaation tueksi -konsortiolle. Tämän IKITIK-konsortion tavoitteena on kehittää loppukäyttäjälähtöisiä huippututkimukseen perustuvia kliinisiä informaatio- ja kieliteknologiaratkaisuja. Vuoden ICT-teko -palkinnon myöntänyt raati perusteli valintaansa näin:

"Erilaisten tietojen hallinta on keskeinen osa terveydenhuollon toimintaa. Vain pieni osa toiminnassa tarvittavista tiedoista voidaan tallentaa ja käyttää rakenteellisessa muodossa. Rakenteettoman, usein tekstimuotoisen tiedon, hallinta on keskeistä terveydenhuollon toiminnan tehokkuudelle ja laadulle. Rakenteettoman tiedon hallinnassa on kuitenkin monia erityisongelmia. IKITIK-konsortio on tarttunut tähän ongelmaan ansiokkaasti, ja se on pystynyt erinomaisella tavalla yhdistämään usean eri alan osaamista kokonaisuudeksi, joka on tuottanut näkyviä tuloksia sekä perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen, käytännön toiminnan tukemisen, tuotteistamisen että asian julkistamisen ja kansantajuistamisen rintamilla."

IKITIKin jäseninä on niin terveyspalvelujen tuottajia, potilasasiakirjojen ja kliinisen päätöksenteon asiantuntijoita kuin informaatio- ja kommunikaatioteknologian tutkijoita ja ratkaisutoimittajia. IKITIKin osapuolia ovat Lingsoft Oy, Acentra Oy, Turun yliopiston hoitotieteen laitos, Turun yliopiston informaatioteknologian laitos ja TUCS, bioinformatiikan laboratorio, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Kites ry ja Turku Science Park Oy.

IKITIKissä Lingsoftin erityisosaamisalaa ovat tarkistin- ja analyysiteknologia. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon aloille Lingsoft on tuotteistanut Lingsoft Proofreader for Clinical and Health Language -kielentarkistimen, jolla voidaan parantaa alalla kirjoitetettavien tekstien yhdenmukaisuutta ja hallittavuutta. Tämän terveydenhuollon ja lääketieteen kielelle toteutetun erityistarkistimen moduulit on mahdollista integroida terveyden- ja sairaanhoidon järjestelmiin. Lingsoftin tuotekehitystyön tämän hetken painopisteisiin kuuluu lääkärien sanelemien potilaskertomusten automaattinen muuttaminen tekstiksi puheentunnistuksella ilman sanelunpurkajien mekaanista työpanosta.

Lyhyen ajan sisällä Lingsoft on jo toista kertaa mukana palkitussa ICT-hankkeessa. Suomen suurimpien yritysten tietohallintopäättäjien 600Minutes Executive IT -tilaisuudessa maaliskuussa Vuoden ICT-hankkeeksi valittiin Itellalle toteutettu puheentunnistusratkaisu. Ratkaisun on tuottanut Itellalle Enfo Oyj, ja siinä on käytetty Lingsoft Oy:n suomen puheentunnistinta.

Lingsoft Oy

Lingsoft on kansainvälinen täyden palvelun kielitalo. Se toimittaa asiakkailleen palveluita ja ratkaisuja, esimerkiksi käännöksiä ja sanastoja, kirjoittajan ja lukijan työkaluja, hakupalveluita, tekstinlouhintaa, opetussovelluksia ja puheohjattuja palveluita sekä e-kirjoja. Mm. Microsoft Office -tuoteperheen seitsemän kielen tarkistimet tulevat Lingsoftilta. Lingsoftin tuotteet toimivat kaikissa yleisissä käyttöympäristöissä ja ohjelmistoissa. Ratkaisut perustuvat Lingsoftin itse kehittämään, maailmalla jo standardin aseman saavuttaneeseen kielen rakenneanalyysiin.

IKITIK-konsortion verkkosivut

Lisätietoja

Lingsoft Oy
Juhani Reiman
Toimitusjohtaja
puh. 045 670 6770

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.