Lingsoft® 

Mitä räätälöidyt tyylintarkistimet ovat?

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Kielentarkistustyökalut voidaan jakaa oikolukuohjelmiin, kieliopintarkistusohjelmiin ja tyylintarkistusohjelmiin. Oikolukuohjelmat toimivat sanatasolla, eli ne tarkistavat sanojen oikeinkirjoituksen. Kieliopintarkistimet toimivat lausetasolla, ne tarkistavat, ovatko lauseet kieliopillisesti oikein.

Tyylintarkistimet tarkistavat sanoja ja lauseita, jotka ovat asiayhteydessään väärin (mutta eivät välttämättä kieliopillisesti väärin). Useimmissa organisaatioissa käytetään tiettyjä termejä ja asioista puhutaan tietyllä tavalla. Tyylintarkistimet tunnistavat eri alojen ja organisaatioiden kielenkäyttötavat ja huomauttavat virheellisistä muodoista. Esimerkiksi Microsoft käyttää termiä kiintolevy, Apple kovalevy ja IBM umpilevy. Kaikki termit tarkoittavat samaa ja ovat periaatteessa yhtä oikeita. Kullekin organisaatiolle on kuitenkin ratkaisevan tärkeää käyttää omassa yrityksessä käytettäväksi valittua termiä. Usein on kyse myös taloudellisesti merkittävistä asioista. Lingsoftin työkaluilla uudetkin työntekijät oppivat organisaation terminologian helposti ja nopeasti.

Tyylintarkistimet eivät ole vain tyylin tarkistimia

Tyylintarkistimet ovat paljon muutakin kuin tyylin tarkistimia. Niiden avulla voidaan monin tavoin parantaa laatua ja säästää kustannuksissa. Usein tarkistajien työ on heille itselleen rutiinityötä ja rutiiniosaamisen soveltamista. Tarkistimien avulla tämä osaaminen saadaan jo kirjoittajan käyttöön, jolloin sekä tarkistaja että kirjoittaja voivat keskittyä pikkuasioiden ja rutiinien sijasta kokonaisuuteen. Kirjoitustyökalut mahdollistavat prosessin, jossa sama tieto on kaikkien prosessiin osallistuvien käytössä.

Jotta yritykset ja organisaatiot saavat tarkistimista parhaan mahdollisen hyödyn, tarkistimet kannattaa räätälöidä yrityksen tai organisaation tarpeiden pohjalta. Esimerkiksi yritysten käyttämä terminologia (erikoistermit, tuotenimet, muut nimikkeet) ja kielenkäyttötavat voidaan implementoida yritystarkistimiin, joita kaikki yrityksen työntekijät käyttävät. Yritystarkistimet nopeuttavat kirjoitusprosessia ja vähentävät välittömästi kustannuksia.

Mitä hyötyä tyylintarkistimista on?

 • Tarkistimet parantavat tehokkuutta.
 • Työ helpottuu ja laatu paranee.
 • Rutiiniseikoista voidaan siirtyä kokonaisuuden hallintaan.
 • Työnteko nopeutuu, koska kirjoittajan tai kääntäjän ei tarvitse etsiä tietoja erillisistä sanastoista, tyylioppaista ja muista viitemateriaaleista.

Minkälaisille yrityksille tyylintarkistimet sopivat?

 • Yrityksille ja organisaatioille, jotka käyttävät paljon kieltä:
  • monikansalliset yritykset (monikielisen viestinnän -hallinta)
  • sanomalehdet (“paikallistetut” sanastot)
  • mainos- ja viestintätoimistot (esimerkiksi asiakasyritysten viestinnän hallinnan apuvälineeksi)
  • valtionhallinto (ministeriöt ja laitokset)

Ketkä käyttävät räätälöityjä tyylintarkistimia?

 • yritysdokumentaation kirjoittajat
 • viestijät
 • tekniset dokumentoijat
 • kääntäjät ja tarkistajat
 • kaikki yrityksestä tai organisaatiosta kirjoittavat

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.