Lingsoft® 

LINGSOFT SPEECH CONTROLLER 1.4 KÄYTTÖOHJE

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

MIKÄ ON SPEECH CONTROLLER?

Speech Controllerin avulla käyttäjä voi ohjata puheella näppäinkomentoja. Speech Controllerin toiminta perustuu puhujariippumattomaan puheentunnistimeen. Puheentunnistin tunnistaa komennot ennalta määritellyn sanaston mukaisesti.

Speech Controlleria voi käyttää joko puheen automaattista tai manuaalista havainnointia hyödyntämällä. Puheen automaattisella havainnoinnilla tarkoitetaan puheen jatkuvaa kuuntelua, jolloin tietyn äänentason ylittyessä puheentunnistin alkaa tunnistamaan puhetta ja näin jatketaan, kunnes äänentaso laskee määrätyn arvon alapuolelle. Manuaalisessa havainnoinnissa puhetta tunnistetaan, kun Ctrl-näppäin on pohjaan painettuna.

1. ASENNUS

Valitse Setup-kuvake aloittaaksesi asennuksen. Seuraamalla asennusohjelman ohjeita varmistat asennuksen onnistumisen.

2. KÄYNNISTÄMINEN JA KÄYTTÖ

Käynnistä sovellus valitsemalla Lingsoft Speech Controller -kuvake. Kuvakkeen sijainnin olet määritellyt asennuksen yhteydessä. Tämän jälkeen sovellus on käynnissä ja puheen jatkuva havainnointi on aktivoituna.

2.1. MIKROFONIN ASETTELU KUULOKEMIKROFONIA KÄYTETTÄSSÄ
Voit vaikuttaa puheentunnistuksen onnistumiseen asettamalla mikrofonin oikein. Puheen mukana nenästä ja suusta tuleva ilmavirta voi viedä puheentunnistimen huomion puheesta ja puheentunnistus ei toimi odotetusti. Oikean kohdan mikrofonille löydät, kun kokeilet eri asentoja ja vertaat niitä sovelluksen antamaan palautteeseen puheentunnistuksesta.

2.2. SPEECH CONTROLLERIN ANTAMA PALAUTE
Voit saada puheentunnistuksen onnistumisesta sekä audio- että visuaalista palautetta.

2.2.1. ÄÄNIPALAUTE
Sovellus antaa kolmenlaista äänipalautetta sen mukaan, miten puheentunnistus on onnistunut:

1. Tunnistus onnistui ja komento suoritetaan.
2. Tunnistus on epävarma ja komentoa ei suoriteta.
3. Tunnistus epäonnistui esim. väärän komennon takia.

Voit kytkeä äänipalautteen pois päältä Asetukset-ikkunasta.

2.2.2. VISUAALINEN PALAUTE
Sovellusikkunan alemmassa tekstikentässä näytetään tunnistettu puhekomento ja sen perässä on kysymysmerkki, mikäli tunnistus on epävarma. Epäonnistuneen puheentunnistuksen kohdalla tällä rivillä on ainoastaan kysymysmerkki.

Kun sovellus on käynnissä, on ilmoitusalueella kuvake, jossa eri ilmaisevat puheentunnistuksen onnistumisen. Värien merkitykset ovat:

Vihreä = Tunnistus onnistui ja komento suoritetaan.
Keltainen = Tunnistus on epävarma ja komentoa ei suoriteta.
Punainen = Tunnistus epäonnistui esim. väärän komennon takia.

2.3. PUHEEN AUTOMAATTINEN HAVAINNOINTI KÄYTÖN AIKANA
Kun sovellus on käynnistetty, puheen automaattinen havainnointi on aktivoituna. Voit nyt antaa erikseen määritellyn sanaston mukaisia komentoja.

Kun haluat asettaa puheen jatkuvan havainnoinnin taukotilaan, sano "Pysäytä". Kun haluat aktivoida jatkuvan havainnoinnin taukotilasta, sano "Käynnistä".

Voit säätää puheen aktiivisen havainnoinnin herkkyyttä omaan puheeseesi sopivaksi painamalla sovellusikkunassa samanaikaisesti Ctrl+Nuoli vasemmalle/oikealle -näppäintä. Herkkyyttä muutetaan painallus kerrallaan ja oikeaa asetusta voi testata välillä kuuntelemalla puheentunnistimen antamaa palautetta omasta puheestaan. Muutettu herkkyysarvo on jatkossa sovelluksen oletusarvo.

2.4. PUHEEN MANUAALINEN HAVAINNOINTI KÄYTÖN AIKANA

Voit vaihtaa halutessasi puheen automaattisen havainnoinnin manuaaliseksi painamalla Ctrl-näppäintä puhuessasi. Puheen manuaalisen havainnoinnin käyttö saattaa olla hyödyllistä, jos käyttöympäristö on meluisa. Toimivuuden kannalta on tärkeää, että Ctrl-näppäin on pohjaanpainettuna koko puhunnoksen ajan.

3. ASETUKSET

Avaa asetusikkuna sanomalla "Asetukset". Ikkunan yläosassa näet käytettävän äänikortin sekä sisääntulevan äänen tason asteikkona ja prosentteina. Oletusarvoisesti sovellus säätää sisääntulevan äänen tason automaattisesti.

Ikkunan keskiosassa sijaitsevat puheen havainnointiin liittyvät valintaruudut sekä puheen havainnoinnin herkkyysarvo. Voit määritellä valintaruuduissa haluamasi tavan puheen havainnoinnille:

"Aktivoi Control-näppäimellä" -ruudun ollessa valittuna, puheen automaattisen havainnoinnin voi vaihtaa käytön aikana manuaaliseksi.

"Automaattinen aktivointi (VAD)" -ruutu esittää puheen automaattisen havainnoinnin tilan. Oletusarvoisesti molemmat valintaruudut ovat aktivoituina.

Puheen havainnoinnin herkkyysarvo esitetään asteikkona ja numeerisesti. Lisätietoja herkkyysarvon säätämisestä sekä eri tavoista puheen havainnoinnille löydät kohdassa 2.2. ja 2.3.

Ikkunan alaosassa on valintaruutu, jossa sovelluksen äänipalaute on mahdollista kytkeä pois käytöstä.

Koska samalla näppäinyhdistelmällä voi olla eri merkitys eri ohjelmissa, sovelluksessa on mahdollista käyttää useita eri komentolistoja. Kun haluat komentolistan vaihtuvan automaattisesti, valitse asetusikkunan kohdasta "Komentolistat" ruutu "Automaattinen valinta."

Kun haluat vaihtaa komentolistaa manuaalisesti, poista ensin edellä mainittu valinta. Paina sen jälkeen hiiren oikeaa näppäintä sovellusikkunan päällä ja valitse haluamasi lista kohdasta "Valitse komentolista".

Ikkuna suljetaan sanomalla "Peru" tai valitsemalla ikkunan alareunassa oleva "Sulje"-painike.

4. SOVELLUKSEN KOMENNOT JA NIIDEN NÄPPÄINVASTINEET

Sovelluksen toiminnan kannalta on tärkeää, että käytön aikana annetut puhekomennot ovat juuri siinä muodossa, kun ne on komentotiedostossa määritelty. Komennot on määritelty sovelluksen päähakemiston KS-kansiossa sijaitsevassa Yleinen.txt-tiedostossa.

Rivit tiedostossa ovat muotoa:

eli vasen sarake kertoo, mitä sanotaan ja oikea sen, mitä näppäinkomentoja lähetetään.

Komentotiedostossa on tällä hetkellä lueteltuna kaikki näppäimet, mutta useimmilla on nimenä väliviiva eli kyseinen komento ei ole käytössä. Voit lisätä ja muokata komentoja ja nimiä vapaasti. Näppäimillä voi olla myös useita nimiä, esim.

pyyhiBACK
korjaaBACK

4.1. NÄPPÄINYHDISTELMÄT

Useamman näppäimen yhtäaikaiset painallukset merkitään plus-merkillä (+), esim. tulostaCtrl+P.
Sarjalähetyksissä käytetään pilkkua, esim.

yritysShift+L,I,N,G,S,O,F,T

lähettää komennolla "yritys" näppäimistölle sanan LINGSOFT

4.2. KOMENTOJEN KETJUTTAMINEN

Voit käyttää viivettä komentojen ketjuttamista varten. Voit ketjuttaa haluamasi määrän 200 ja 500 millisekunnin viivejaksoa. Tätä ominaisuutta tarvitaan, jos jatkokomentoa ei voida antaa heti edellisen perään. Komentoasetustiedossa viiveet ovat merkittynä delay_200 ja delay_500. Myös komentojen ketjuttamisessa käytetään pilkkua osien erottamiseksi, esim.

tulostaCtrl+P,delay_500,delay_500,Return

yhdistää Tulosta-komennon sekunnin viiveeseen, jota seuraa Enterin painallus. Näin tulostusikkuna ensin avataan, hyväksytään oletusasetuksilla ja käynnistetään tulostus. Komentojen ketjuttamiseen käytettävien viiveiden määrä vaihtelee tietokoneen nopeudesta ja komentojen toteutumiseen vaadittavasta ajasta riippuen.

4.3. SOVELLUKSEN PERUSKOMENNOT JA NIIDEN NÄPPÄINVASTINEET:

PrinttaaCONTROL+P
TulostaCONTROL+P
Avaa tiedostoCONTROL+O
Tallenna CONTROL+S
LeikkaaCONTROL+X
KopioCONTROL+C
LiitäCONTROL+V
Etsi CONTROL+F
Sulje ikkunaALT+F
KorjaaBACK
SeuraavaTAB
EdellinenSHIFT+TAB
ValitseENTER
RivinvaihtoENTER
PeruESCAPE
VälilyöntiSPACE
Loppuun END
AlkuunHOME
VasemmalleLEFT
YlösUP
Oikealle RIGHT
AlasDOWN
Nolla0
Yksi1
Kaksi2
Kolme3
Neljä4
Viisi5
Kuusi6
Seitsemän7
Kahdeksan8
Yhdeksän9
KertomerkkiMULTIPLY
PlusmerkkiADD
MiinusmerkkiSUBTRACT
PilkkuDECIMAL
JakomerkkiDIVIDE
OhjeF1
ValikkoLMENU


Huom! Aina kun komentotiedostoon tehdään muutoksia, lista tulee valita sovellusikkunan kohdasta 'Päivitä komentolistat'.

4.4. UUDEN KOMENTOLISTAN LISÄÄMINEN

Kun haluat tehdä sovellukseen uuden komentolistan, on tiedoston oikea nimeäminen erittäin tärkeää. Aktiivisen sovelluksen tiedostonimi näkyy sulkeissa Speech Controllerin sovellusikkunan ylemmässä tekstikentässä. Tämä nimi tulee sisällyttää komentolistan alkuun hakasulkeisiin, esim.
[POWERPNT]

4.5. SELITYKSIÄ KOMENTO-TIEDOSTOON

Joillain komentotiedoston näppäimillä on epäloogiset nimet. Seuraavassa listauksessa selitetään komentojen nimeämisen helpottamiseksi yleisimpien näppäinten nimet.

DELAY_200viivettä 200 millisekuntia, käytetään ketjuttamalla muiden komentojen kanssa.
DELAY_500viivettä 500 millisekuntia, käytetään ketjuttamalla muiden komentojen kanssa.
BACKaskelpalautin, backspace
TABtabulaattori
RETURNenter
SHIFTshift
CONTROLcontrol
MENUvasen alt
PAUSEpause-näppäin
CAPITALCaps Lock
ESCAPEEscape
SPACEvälilyönti
PRIORPage Up
NEXTPage Down
ENDEnd
HOMEHome
LEFTnuoli vasemmalle
UPnuoli ylös
RIGHTnuoli oikealle
DOWNnuoli alas
SNAPSHOTPrint Screen
INSERTInsert
DELETEDelete
0-9numeronäppäimet, ei numeronäppäimistö
A-Zaakkosnäppäimet
LWINvasen Windows-näppäin
RWINoikea Windows-näppäin
NUMPAD0-9numeronäppäimistön numerot
MULTIPLYnumeronäppäimistön kertomerkki
ADDnumeronäppäimistön plus
SUBTRACTnumeronäppäimistön miinus
DECIMALnumeronäppäimistön pilkku
DIVIDEnumeronäppäimistön jako-merkki
F1-F24funktionäppäimet
NUMLOCKNum Lock
SCROLLScroll Lock
LMENUAlt
RMENUAlt Gr
OEM_1Enter-näppäimen vasemmanpuoleinen ylempi näppäin
OEM_PLUS+
OEM_COMMApilkku
OEM_MINUSmiinus
OEM_PERIODpiste
OEM_2Enter-näppäimen vasemmanpuoleinen alempi näppäin
OEM_3ö -näppäin
OEM_4Backspace-näppäimen vasemmanpuoleinen näppäin
OEM_5§ -näppäin
OEM_6å -näppäin
OEM_7ä -näppäin
OEM_102<> -näppäin

5. KÄYTÖN LOPETTAMINEN

Sulje sovellus sovellusikkunan ollessa aktiivinen sanomalla "Sulje ikkuna"

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.