Lingsoft® 

Error types covered by Lingsoft's Swedish grammar checker

Select language  
Search from site  

The grammar checker checks several types of grammar and writing convention errors. It detects potential errors and stylistically non-recommended expressions from the following categories.

Grammatical errors

Noun phrase

Verb phrase

Word Order

Other

Writing convention errors

Correct punctuation

Spacing

Number formats

Other

Examples of error types

This list contains the error types implemented in the Swedish grammar checker. It illustrates the actual errors covered by the error types with representative sets of sample sentences.

  • The first column tells the descriptive name of the error type.
  • The second column includes an error according to the grammar checker rule.
  • The third column contains the sentence where the particular error is corrected.

If more than one correction is possible for a particular error type, all the alternatives suggested by the grammar checker are provided. The words involved in the error detected by the grammar checker are indicated with green underline, when appropriate.

Error type Error example Correction(s) provided
Accenttecken eller apostrofer vid citat Vi tror att det är ''möjligt'' att klara detta. Vi tror att det är ”möjligt” att klara detta.
Antalet finita verb Gruppen är jobbar alltid här. (no suggestion)
Avslutande skiljetecken Vad vill du veta. Vad vill du veta?
Bestämdhetsform hos adjektiv De vackra ny utgåvorna säljer bra. De vackra nya utgåvorna säljer bra.
Bestämdhetsform hos adjektiv Det är den stor frågan. Det är den stora frågan.
Bestämdhetsform hos adjektiv Hurdan fina bil har han? Hurdan fin bil har han?
Bestämdhetsform hos adjektiv Jag gillar denna gammal man. Jag gillar denna gamla man.
Bestämdhetsform hos adjektiv Min ny vän bor där. Min nya vän bor där.
Bestämdhetsform hos adjektiv Visste ni att onsdagens väntad final visas i TV?
Visste ni att onsdagens väntade final visas i TV?
Bestämdhetsform hos substantiv Bådadera unga men olyckliga pojkar har rest. Bådadera unga men olyckliga pojkarna har rest.
Bestämdhetsform hos substantiv Den dyra fina julgran står här. Den dyra fina julgranen står här.
Bestämdhetsform hos substantiv Den unga men lyckliga kvinna kunde inte förstå honom. Den unga men lyckliga kvinnan kunde inte förstå honom.
Bestämdhetsform hos substantiv Denna nya sköna modellen gillar jag. Denna nya sköna modell gillar jag.
Bestämdhetsform hos substantiv Din nya fina vännen står där. Din nya fina vän står där.
Bestämdhetsform hos substantiv Där har vi min nya familjen. Där har vi min nya familj.
Bestämdhetsform hos substantiv Hurdana nya dyra sakerna blir det? Hurdana nya dyra saker blir det?
Bestämdhetsform hos substantiv Huvudägarna får en bättre prislappen på sina
bolag.
Huvudägarna får en bättre prislapp på sina bolag.
Bestämdhetsform hos substantiv Min nya men fula vännen kommer idag. Min nya men fula vän kommer idag.
Bestämdhetsform hos substantiv Onsdagens finalen visas i TV. Onsdagens final visas i TV.
Bestämdhetsform hos substantiv Onsdagens stora blågula finalen visas i TV. Onsdagens stora blågula final visas i TV.
Bestämdhetsform hos substantiv Själva station är i skick. Själva stationen är i skick.
Bestämdhetsform hos substantiv Vardera part behövs. Vardera parten behövs.
Bestämdhetsform hos substantiv Vi hade byggt en stugan. Vi hade byggt en stuga.
Byråkratiskt ord Nilsson bestrider yrkan därom. (no suggestion)
Dubbel negation Någon köpelikvid blev aldrig varken erlagd eller mottagen. (no suggestion)
Dubbelt passiv Tygaffär önskas köpas. (no suggestion)
Dubbelt supinum Det hade du kunnat sagt förut. Det hade du kunnat säga förut.
Enkla citattecken i stället för dubbla Vi tror att det är 'möjligt' att klara detta. Vi tror att det är ”möjligt” att klara detta.
Fel streck som anföringstecken - Är det säkert? – Är det säkert?
Felaktigt sifferuttryck Han har 100.000 kronor. Han har 100 000 kronor. Han har 100,000 kronor.
Felaktigt uttryck för ordningstal Han kom den 16. mars. Han kom den 16 mars.
Finit verb efter hjälpverb På forskningsgruppens vägnar vill jag önskar er alla en riktigt god
jul.
På forskningsgruppens vägnar vill jag önska er alla en riktigt god jul.
Fler än tre punkter i rad Kanske är jag här.... Kanske är jag här…
Flera skiljetecken i rad Jag är här!. Jag är här!
Genuskongruens: adjektiv och substantiv Det var en liten sällskap. Det var ett litet sällskap.
Genuskongruens: determinerare och substantiv Det här är min nya sällskap. Det här är mitt nya sällskap.
Genuskongruens: determinerare och substantiv Det här är vår nya fina sällskap. Det här är vårt nya fina sällskap.
Genuskongruens: determinerare och substantiv Det här är vår nya och fina sällskap. Det här är vårt nya och fina sällskap.
Genuskongruens: determinerare och substantiv Det var en organ. Det var ett organ.
Genuskongruens: determinerare och substantiv En sådant sällskap är inte bra för dig. Ett sådant sällskap är inte bra för dig.
Genuskongruens: determinerare och substantiv Har du hört om den här nya och fina sällskapet? Har du hört om det här nya och fina sällskapet?
Genuskongruens: pronomen och substantiv De vill sälja en av de tre aggregaten i
Trollhättan.
De vill sälja ett av de tre aggregaten i Trollhättan.
Infinitiv efter preposition Är du intresserad av göra det? Är du intresserad av att göra det?
Infinitiv med ”att” Vi brukar att cykla dit. Vi brukar cykla dit.
Inget finit verb Det bli viktigt. (no suggestion)
Inget verb Men inget här. (no suggestion)
Konstruktionen ”möjligast” + adjektiv Han körde med möjligast stora snabbhet. (no suggestion)
Ledföljd i frågande bisats Jag undrar vad gjorde han. (no suggestion)
Liten bokstav i början av mening det här är en mening som börjar med en liten
bokstav.
Det här är en mening som börjar med en liten bokstav.
Maskulinform hos adjektiv Den trötte flickan vill sova. Den trötta flickan vill sova.
Mellanrum efter skiljetecken Knatte ,Fnatte och Tjatte är
här.
Knatte, Fnatte och Tjatte är här.
Mellanrum före skiljetecken Det här är fel ! Det här är fel!
Mellanrum vid specialtecken Han är 1% glad. Han är 1 % glad.
Mellanrum vid specialtecken Men Sverige har också ” goda ”
möjligheter.
Men Sverige har också ”goda” möjligheter.
Mellanslag och skiljetecken i förkortningar Här är b la jag. Här är bl.a. jag.
Mellanslag vid replikstreck -Är det säkert? – Är det säkert?
Månadernas namn Det hände i Januari. Det hände i januari.
Numeruskongruens: adjektiv och substantiv Det var inte några fin kläder. Det var inte några fina kläder.
Numeruskongruens: adjektiv och substantiv Hur skapar man en synliga hand? Hur skapar man en synlig hand?
Numeruskongruens: adjektiv och substantiv Ny skolor skulle behövas
här.
Nya skolor skulle behövas här.
Ny
skola skulle behövas här.
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Det här är vår vänner. Det här är våra vänner.
Det
här är vår vän.
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Det var inte någon relevant och originell frågor. Det var inte någon relevant och originell fråga.
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Du köpte den här fula och dyra blommorna! Du köpte den här fula och dyra blomman!
Numeruskongruens: determinerare och substantiv En operationer skulle behövas. En operation skulle behövas.
Operationer skulle behövas.
Några operationer skulle behövas.
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Jag tar någondera böckerna. Jag tar någondera boken.
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Någondera gamla fina modellerna borde finnas
här.
Någondera gamla fina modellen borde finnas här.
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Någondera unga men olyckliga flickorna har
försvunnit.
Någondera unga men olyckliga flickan har försvunnit.
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Vi har inte någon fin bilar. Vi har inte någon fin bil.
Vi har inte några fina bilar.
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Vill ni ha vår nya fina blommor? Vill ni ha våra nya fina blommor?
Vill hi ha vår nya fina blomma?
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Vill ni träffa vår nya och fina vänner? Vill ni träffa våra nya och fina vänner?
Vill
ni träffa vår nya och fina vän?
Numeruskongruens: determinerare och substantiv Vår nya leksaker får ni inte ta. Våra nya leksaker får ni inte ta.
Vår nya leksak får ni inte ta.
Placering av adverb i bisats Du vet att han brukar gnälla. (no suggestion)
Placering av adverb i bisats Du vet att han gnäller aldrig. Du vet att han aldrig gnäller.
Placering av negerat led i bisats De påstår att lite stryk gör ingen skada. (no suggestion)
Predikativkongruens Läget blev pinsam. Läget blev pinsamt.
Prepositionsbruk vid ”antingen ... eller” De klagar inför antingen kungen eller inför rådet. (no suggestion)
Prepositionsbruk vid ”både ... och” De klagar inför både konungen och inför rådet. (no suggestion)
Prepositionsbruk vid ”såväl ... som” Han jobbar i såväl Sverige som i Norge. (no suggestion)
Prepositionsbruk vid ”vare sig ... eller” De klagar aldrig inför vare sig kungen eller inför rådet. (no suggestion)
Prepositionsbruk vid ”varken ... eller” De klagar inför varken kungen eller inför rådet. (no suggestion)
Pronomenets form efter preposition Vi sjöng för de. Vi sjöng för dem.
S-passiv efter vissa verb Huset ämnar nog byggas. (no suggestion)
S-passiv efter vissa verb Huset ämnar byggas. (no suggestion)
Supinum utan ”ha” Vad skulle hänt om de fått friare händer? Vad skulle ha hänt om de fått friare händer?
Talspråkligt ord Famu är här. (no suggestion)
Udda antal citattecken Det här är ”fel””. Det här är ”fel”.
Veckodagarnas namn Det var Lördag då. Det var lördag då.
Vinkelparenteser i stället för citattecken Mupparna tryggar . Mupparna tryggar «utvecklingens kontinuitet».
Ålderdomligt ord Särla blir bra. (no suggestion)


Lingsoft is a registered trademark and SWEGRC is a trademark of Lingsoft, Inc. Copyright © Lingsoft, Inc. 2010. All rights reserved. Details subject to change.

 
Print   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.