Aina asiakkaan asialla

customers.jpg

Lingsoft ratkoo asiakkaidensa kielenhallinnan haasteita toimialasta riippumatta. Asiakkaitamme yhdistää se, että kieli on tavalla tai toisella toiminnan keskiössä – joko sisältöjen tuottamisen, tiedon löytämisen, palvelujen saavutettavuuden, viestinnän, vuorovaikutuksellisuuden tai tehokkuuden näkökulmasta.

Suurimmat asiakkasryhmämme ovat julkinen hallinto, EU, terveydenhuolto, media-ala, informaatioteknologia sekä kauppa ja palvelut. Vuonna 2017 toimitimme kielipalveluja ja -ratkaisuja yli 350 asiakkaalle ja yli 800 loppuasiakkaalle.

Haluamme luoda arvoa asiakkaittemme kielelliselle pääomalle ja palautteen perusteella olemme siinä myös onnistuneet. Pyrimme silti joka päivä parempaan – yllättämään asiakkaamme iloisesti, olipa kyse mahdottoman aikataulun muuttamisesta mahdolliseksi, projektitoimituksen nappisuorituksella tai ihan vain ystävällisellä palvelulla ja asioinnin helppoudella.