Lingsoft® 

Käyttöopas: Lingsoft Proofreader for Health and Clinical Texts for Finnish

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Lingsoft Proofreader for Health -kielentarkistusohjelma
Järjestelmävaatimukset
Asentaminen ja asennuksen poistaminen
Lingsoft Proofreader for Health -ohjelman käyttäminen
Kielen määrittäminen
Tarkistinasetusten tekeminen
Kieliopin tarkistaminen
Tekstin tarkistaminen tarkistinohjelmalla
Ongelmatilanteita

Lingsoft Proofreader for Health
-kielentarkistusohjelma

Lingsoft Proofreader for Health on suomen kielen kielentarkistin, jonka tarkoituksena on helpottaa teveydenhoitoon ja lääketieteeseen liittyviä tekstejä kirjoittavien ja kääntävien työtä ja parantaa tällaisten tekstien laatua.

Lingsoft Proofreader for Health sisältää kymmeniätuhansia keskeisiä suomenkielisiä lääketieteen, hoitoalan, kemian ja farmasian termejä. Se tunnistaa lähes 100 % tyypillisten terveysalan ja lääketieteen tekstien termeistä. Se kattaa hyvin sairauksien nimet, samoin lääketieteellisten hoitojen ja testien nimet.

Samaiset termit sanaluokkineen sekä yhdyssana- ja taivutussääntöineen on sisällytetty myös kieliopin- ja tyylintarkistimeen, joka siten löytää virheet myös lauseista joissa näitä termejä on käytetty.

Lingsoft Proofreader for Health toimii Microsoft Word -ohjelmassa samalla tavalla kuin Microsoft Wordin omat kielentarkistusohjelmat.

Järjestelmävaatimukset

 • Käyttöjärjestelmä: Windows Vista, Windows XP
 • Tekstinkäsittelyohjelma: Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003

Asentaminen ja asennuksen poistaminen

Seuraa asennusohjelman ohjeita.

Lingsoft Proofreader for Health -ohjelman käyttäminen

Lingsoft Proofreader -ohjelmalla voit tarkistaa jo valmiin tekstin tai voit tarkistaa tekstiä samalla, kun kirjoitat sitä. Seuraavassa on ohjeet tekstin kielen määrittämisestä sekä tekstin tarkistamisesta ja korjausten tekemisestä.

Kielen määrittäminen

Tarkista, onko tarkistettavan asiakirjan kieli suomi. Voit tehdä kielimäärityksen seuraavasti:

Microsoft Word 2007
 1. Valitse koko asiakirjan teksti Wordissa painamalla Ctrl+A.
 2. Määritä kieli valitsemalla välilehti Tarkista > Määritä kieli > suomi (engl. Review > Proofing > Set Language > suomi).
 3. Valitse OK.
 4. Napsauta hiirellä tekstiä, niin että teksti ei näy enää korostettuna.

Microsoft Word 2003
 1. Valitse koko asiakirjan teksti Wordissa painamalla Ctrl+A.
 2. Määritä kieli valitsemalla Työkalut > Kieli > Määritä kieli > suomi (engl. Tools > Language > Set Language > suomi).
 3. Valitse OK.
 4. Napsauta hiirellä tekstiä, niin että teksti ei näy enää korostettuna.

Tarkistinasetusten tekeminen

Kielivalinnan lisäksi sinun ei tarvitse tehdä mitään muita asetuksia saadaksesi tarkistimen käyttöön.

Kieliopin tarkistaminen

Lingsoft Proofreader for Healthiin lisätyt termit sanaluokkineen sekä yhdyssana- ja taivutussääntöineen on sisällytetty myös kieliopin- ja tyylintarkistimeen, joka siten löytää virheet myös lauseista joissa näitä termejä on käytetty.

Microsoft Word 2007
 1. Valitse Office-painike > Wordin asetukset > Tarkistustyökalut (engl. Office Button > Word Options > Proofing).
 2. Valitse Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa ja Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa (engl. Mark grammar errors as you type ja Check grammar with spelling).
 3. Valitse Kirjoitustyyli-asetukseksi (engl. Writing style) jokin kolmesta valmiiksi asetetusta tyylistä.
 4. Valitse Kirjoitustyyli-kohdan Asetukset-painike (engl. Settings).
 5. Valitse sen jälkeen Kielioppiasetukset-ikkunassa ne vaihtoehdot, jotka haluat kieliopintarkistimen tunnistavan. Vaihtoehto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 6. Valitse OK.
 7. Valitse OK.

Nyt voit tarkistaa lääketieteen teksteistä kielioppi- ja tyylivirheitä.

Microsoft Word 2003
 1. Valitse Työkalut > Asetukset > Kieliasun tarkistus (engl. Tools > Options > Spelling & Grammar).
 2. Valitse Kieliasun tarkistus -välilehdessä Asetukset (engl. Settings).
 3. Valitse kieliopin tarkistamista varten Kirjoitustyyli-kohdassa (engl. Writing style) jokin kolmesta valmiiksi asetetusta tyylistä.
 4. Valitse Kieliopin ja tyylin asetukset -kohdassa (engl. Grammar and style options) ne vaihtoehdot, jotka haluat kieliopintarkistimen tunnistavan. Toiminto on valittu, kun valintaruudussa näkyy valintamerkki.
 5. Valitse OK.
 6. Valitse OK.

Nyt voit tarkistaa tekstistä yleisiä kielioppiasioita sen mukaan, minkä tyylin valitsit Kirjoitustyyli-kohdassa. Voit myös itse valita tarkistettavaksi haluamiasi virhetyyppejä tai poistaa tehtyjä valintoja Kieliopin ja tyylin asetukset kohdassa.

Tekstin tarkistaminen tarkistinohjelmalla

Aloita tekstin tarkistaminen seuraavasti:

Microsoft Word 2007
 • Valitse välilehti Tarkista > Kieliasun tarkistus (engl. Review > Spelling & Grammar). Vaihtoehtoisesti voit painaa F7-pikanäppäintä.

Microsoft Word 2003
 • Valitse Työkalut > Kieliasun tarkistus (engl. Tools > Spelling and Grammar). Vaihtoehtoisesti voit painaa F7-pikanäppäintä.

Lingsoft Proofreader for Health alkaa tämän jälkeen tarkistaa tekstiä. Kun tarkistin löytää tekstistä sanan tai ilmaisun, joka on mahdollisesti virheellinen, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa näet virhettä koskevan selityksen ja korjausehdotuksen.

 • Katso ohjeet virheiden korjaamisesta tämän oppaan luvusta Virheiden korjaaminen valintaikkunassa.

Tarkistin merkitsee suoraan kirjoitettuun tekstiin mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet punaisella aaltoviivalla sekä tyyli- ja kielioppivirheitä sisältävät ilmaisut vihreillä aaltoviivoilla. Huomaa, että yhteen virkkeeseen merkitään vain yksi tyyli- tai kielioppivirhe kerrallaan. Vaikka virkkeessä näkyy vain yksi vihreä alleviivaus, voi virkkeessä olla useitakin virheitä. Seuraava virhe tulee alleviivatuksi sen jälkeen, kun olet ensin korjannut tai hyväksynyt edellisen virheelliseksi merkityn ilmaisun.

Voit saada virhettä koskevan selityksen myös seuraavilla tavoilla:

 • Napsauta punaisella alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella ja lue selitys ja mahdolliset korjausehdotukset.
 • Napsauta vihreällä alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella ja lue selitys ja korjausehdotus.
 • Napsauta vihreällä alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kielioppi (engl. Grammar). Näyttöön avautuu Wordin valintaikkuna, jossa näet virhettä koskevan selityksen ja korjausehdotuksen. Katso luku Virheiden korjaaminen valintaikkunassa.

Ongelmatilanteita

Tarkistin merkitsee lähes kaikki tekstin sanat virheellisiksi.

Tarkista, että asiakirjan kieleksi on valittu suomi.

Microsoft Word 2007: Valitse välilehti Tarkista > Määritä kieli > suomi (engl. Review > Proofing > Set Language > suomi).

Microsoft Word 2003: Valitse Työkalut > Kieli > Määritä kieli > suomi (engl. Tools > Language > Set Language > suomi).

Tarkistin ei merkitse yhtään sanaa virheelliseksi.

Varmista, että tarkistin on käytössä. Jos olet jo tarkistanut tekstin kerran, tarkistin muistaa edellisen tarkistuksen ja ohitetut sanat, eikä enää huomauta samoista ilmaisuista. Jos kuitenkin haluat tarkistaa tekstin uudelleen, katso ohjeet luvusta Miten tarkistan tekstin uudelleen?

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.